کاربران ساکن شهرستان چگونه از خدمات تعمیر موبایل استفاده می‌کنند؟

کاربران ساکن شهرستان می‌توانند، بعد از تماس با ما دستگاه خود را از طریق پست به آدرس دفتر کافه موبایل در تهران ارسال کرده و بعد از انجام فرایند  با شما تماس خواهیم گرفت.

 * 
 * 
 *